DISCLAIMER

De informatie op www.girasol.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Girasol Natural Products B.V. Girasol Natural Products B.V. besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.girasol.nl. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Girasol Natural Products B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.girasol.nl. Het is mogelijk dat via de internetsite van Girasol Natural Products B.V. toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Girasol Natural Products B.V. kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s

Copyright

Girasol Natural Products B.V. behoudt het auteursrecht van de informatie op de website, inclusief beeldmerken, logo’s en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van Girasol Natural Products B.V. mag zonder schriftelijke toestemming van Girasol Natural Products B.V. openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.